Przedmiot działalności i kompetencje

Sąd Rejonowy w Mielcu funkcjonuje w ramach struktury sądów powszechnych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 1 § 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych sprawuje on wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych,sądów powszechnych wyższych instancji oraz Sądu Najwyższego w przedmiocie:

  1. spraw z zakresu prawa cywilnego,
  2. spraw z zakresu prawa karnego,
  3. spraw: z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
  4. spraw z zakresu prawa pracy,
  5. spraw z zakresu prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego,

a nadto wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.

Sąd Rejonowy w Mielcu należy do obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Mielcu.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:23
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2015-06-22 09:35
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 645