Informacja o podziale czynności raz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Mielcu

 

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Mielcu

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 roku z ostatnią zmianą od dnia 18.09.2023r.

Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu, zakres ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu:

Wydział I Cywilny

Imię (Imiona) i nazwisko

Mariusz Tadeusz Kobylarz

Wydział

I Cywilny  

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Pełnione funkcje

 1. Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
 2. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Mielcu

Podstawowy wskaźnik przydziału

0%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

Sędzia Sądu Okręgowego

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

---

Inne indywidulane reguły przydziału

---

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

 1. Decyzje w sprawach rozkładania na raty, umarzania i odraczania spłaty należności Skarbu Państwa w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i ksiąg wieczystych;
 2. Rozpoznawanie skarg i wniosków w trybie administracyjnego nadzoru prezesa sądu nad komornikami sądowymi;
 3. Wykonywanie czynności nadzoru administracyjnego w stosunku do komorników sądowych.

 

Imię (Imiona) i nazwisko

Magdalena Klimek

Wydział

I Cywilny

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego

Podstawowy wskaźnik przydziału

80% i 100%, jak poniżej

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

Pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego wydziału

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Sprawy z rep. C, Nc – 80%

Sprawy z rep. Ns, Co i Cz – 100%

Sprawy z wykazu N i Cps – 100%

Inne indywidulane reguły przydziału

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Pz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym;

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

---

Imię (Imiona) i nazwisko

Agnieszka Pszeniczna

Wydział

I Cywilny

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

---

Podstawowy wskaźnik przydziału

80% i 100%, jak poniżej

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

Sędzia bierze udział w przydziale spraw uchylonych

w rep. P w IV Wydziale Pracy.

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Sprawy z rep. C, Nc – 80%

Sprawy z rep. Ns, Co i Cz – 100%

Sprawy z wykazu N i Cps – 100%

Inne indywidulane reguły przydziału

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Pz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym;

100% udziału w przydziale spraw uchylonych z rep. „P” w IV Wydziale Pracy;

100% udziału w przydziale spraw wszystkich kategorii w IV Wydziale Pracy w wypadku wyłączenia sędziego referenta.

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

---

 

Imię (Imiona) i nazwisko

Jarosław Janora

Wydział

I Cywilny

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

---

Podstawowy wskaźnik przydziału

100%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

---

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

---

Inne indywidulane reguły przydziału

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Pz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym;

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

---

 

Imię (Imiona) i nazwisko

Władysław Stala

Wydział

I Cywilny

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

Przewodniczący IV Wydziału Pracy

Podstawowy wskaźnik przydziału

100% jak w wierszu 7

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

Sędzia orzeka również w IV Wydziale Pracy 100% oraz pełni funkcję przewodniczącego tego wydziału

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

---

Inne indywidulane reguły przydziału

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Pz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym;

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

---

 

Imię (Imiona) i nazwisko

Agata Ludera – Ruszel

Wydział

I Cywilny

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

---

Podstawowy wskaźnik przydziału

100%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

---

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

---

Inne indywidulane reguły przydziału

 • 100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Pz”
 • 100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym;
 • 100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych
 • sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

Sędzia pełni dyżury (w II Wydziale Karnym) w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymane oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów.

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu – I Wydział Cywilny:

Stosownie do treści § 60 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w przydziale spraw w I Wydziale Cywilnym, które przydzielane są referendarzowi nie uwzględnia się referenta nieobecnego w pracy powyżej 30 dni roboczych. 

Informacje dodatkowe: ----


Wydział II Karny

Imię (Imiona) i nazwisko

Ewa Król

Wydział

II Wydział Karny

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

Przewodniczący II Wydziału Karnego

Podstawowy wskaźnik przydziału

60% i 100% jak w wierszu 7

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

pełnienie funkcji przewodniczącego wydziału

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

rep. „K”, „W” – 100%

wykaz „Ko”, „Kop” – 100%

wykaz „Kp” – 60%

rozpoznawanie zażaleń z II Wydziału Karnego, w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji – 100%

Inne indywidulane reguły przydziału

 • sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);
 • sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

 • zastępstwo SSR Mariana Rżanego w trakcie jego nieobecności w zakresie nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń sądowych i KNS
 • Sędzia pełni dyżury (w II Wydziale Karnym)
  w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych
  w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymane oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów.

Imię (Imiona) i nazwisko

Marian Rżany

Wydział

II Wydział Karny

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego

Podstawowy wskaźnik przydziału

100%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

---

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

rozpoznawanie zażaleń z II Wydziału Karnego, w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji – 100%

Inne indywidulane reguły przydziału

 • sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);
 • sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

 • nadzór nad wykonywaniem orzeczeń sądowych i KNS
 • Sędzia pełni dyżury (w II Wydziale Karnym)
  w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych
  w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymane oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów.

Imię (Imiona) i nazwisko

Elżbieta Opałacz

Wydział

II Wydział Karny

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

---

Podstawowy wskaźnik przydziału

0%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

W okresie od dnia 01.08.2023r. do dnia 31.01.2024 Sędzia delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu.

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

---

Inne indywidulane reguły przydziału

---

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

---

Imię (Imiona) i nazwisko

Lucyna Fiołek

Wydział

II Wydział Karny

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

---

Podstawowy wskaźnik przydziału

100%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

---

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

rozpoznawanie zażaleń z II Wydziału Karnego,
w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji – 100%

Inne indywidulane reguły przydziału

 • sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);
 • sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

 • Sędzia pełni dyżury (w II Wydziale Karnym)
  w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych
  w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymane oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów.

Imię (Imiona) i nazwisko

Alicja Zofia Krypel

Wydział

II Wydział Karny

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

---

Podstawowy wskaźnik przydziału

100%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

---

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

rozpoznawanie zażaleń z II Wydziału Karnego,
w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji – 100%

Inne indywidulane reguły przydziału

 • sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);
 • sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

 • Sędzia pełni dyżury (w II Wydziale Karnym)
  w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych
  w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymane oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów.

Imię (Imiona) i nazwisko

Paweł Wojciechowski

Wydział

II Wydział Karny

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

---

Podstawowy wskaźnik przydziału

100%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

---

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

rozpoznawanie zażaleń z II Wydziału Karnego, w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji – 100%

Inne indywidulane reguły przydziału

 • sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);
 • sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

 • Sędzia pełni dyżury (w II Wydziale Karnym)
  w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych
  w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymane oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów.

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu – II Wydział Karny: ---

Informacje dodatkowe: ----


III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Imię (Imiona) i nazwisko

Grzegorz Król

Wydział

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

 1. Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego
  i Nieletnich;
 2. Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu;
 3. Sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich
  i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawowy wskaźnik przydziału

30% i 70% jak w wierszu 7

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

Pełnienie funkcji przewodniczącego wydziału oraz funkcji prezesa sądu.

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Sprawy z rep. RC”, „RNs”, „Nsm”, „Nkd”, „RNc”, „RCo” oraz z wykazu „Nmo”, „RCps” – 100%

Sprawy z rep. „RCz” – 30%

Inne indywidulane reguły przydziału

 • 30% udziału w przydziale spraw z rep. „Cz”, „Pz”;
 • sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);
 • sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

 • Sędzia pełni dyżury w sprawach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu spraw opiekuńczych, z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze, zgodnie z planem dyżurów;
 • Wizytacja zakładów dla nieletnich i zakładów leczniczych osób z zaburzeniami psychicznymi.

Imię (Imiona) i nazwisko

Katarzyna Sypek – Augustyn

Wydział

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich.

Podstawowy wskaźnik przydziału

100%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

---

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

---

Inne indywidulane reguły przydziału

 • 100% udziału w przydziale spraw z rep. „Cz”, „Pz”;
 • sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);
 • sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

 • Sędzia pełni dyżury w sprawach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu spraw opiekuńczych, z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze, zgodnie z planem dyżurów.

Imię (Imiona) i nazwisko

Małgorzata Rębisz – Mędryk

Wydział

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

---

Podstawowy wskaźnik przydziału

100%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

---

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

---

Inne indywidulane reguły przydziału

 • 100% udziału w przydziale spraw z rep. „Cz”, „Pz”;
 • sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);
 • sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

 • Sędzia pełni dyżury w sprawach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu spraw opiekuńczych, z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze, zgodnie z planem dyżurów.

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu – III Wydział Rodzinny i Nieletnich: § 56 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

Informacje dodatkowe: ----


IV Wydział Pracy

Imię (Imiona) i nazwisko

Władysław Stala

Wydział

IV Wydział Pracy

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

Przewodniczący IV Wydziału Pracy;

Podstawowy wskaźnik przydziału

100%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

---

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

---

Inne indywidulane reguły przydziału

 • 100% udziału w przydziale spraw z rep. „Cz”, „RCz”;
 • 100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

---

 

 

Imię (Imiona) i nazwisko

Agnieszka Pszeniczna 

Wydział

IV Wydział Pracy

Stanowisko służbowe

Sędzia Sądu Rejonowego 

Pełnione funkcje

---

Podstawowy wskaźnik przydziału

0%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

Sędzia orzeka w pełnym wymiarze w I Wydziale Cywilnym. Sędzia bierze udział w przydziale spraw uchylonych w rep. „P” w IV Wydziale Pracy

w pełnym zakresie.

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

---

Inne indywidulane reguły przydziału

 • 100% udziału w przydziale spraw z rep. „Cz”, „RCz”, „Pz”;
 • 100% udziału w przydziale spraw uchylonych z rep. „P” w IV Wydziale Pracy;
 • 100% udziału w przydziale spraw wszystkich kategorii w IV Wydziale Pracy w wypadku wyłączenia sędziego referenta.

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

---

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu – IV Wydział Pracy: Stosownie do treści § 60 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w IV Wydziale Pracy w przydziale spraw nie uwzględnia się referenta nieobecnego w pracy powyżej 30 dni roboczych.

Informacje dodatkowe: ----


V Wydział Ksiąg Wieczystych

Imię (Imiona) i nazwisko

Adam Szebla

Wydział

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stanowisko służbowe

Starszy Referendarz Sądowy 

Pełnione funkcje

Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych

Podstawowy wskaźnik przydziału

100%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

---

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

---

Inne indywidulane reguły przydziału

---

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

---

 

Imię (Imiona) i nazwisko

Bogdan Karkut

Wydział

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stanowisko służbowe

Starszy Referendarz Sądowy 

Pełnione funkcje

---

Podstawowy wskaźnik przydziału

100%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

---

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

---

Inne indywidulane reguły przydziału

---

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

---

Imię (Imiona) i nazwisko

Hubert Staworowski

Wydział

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stanowisko służbowe

Referendarz Sądowy 

Pełnione funkcje

 

Podstawowy wskaźnik przydziału

50%

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

Referendarz orzeka również w I Wydziale Cywilnym

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

---

Inne indywidulane reguły przydziału

---

Obowiązki niezwiązane z przydziałem

---

 

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu – V Wydział Ksiąg Wieczystych:

Przydział spraw następuje według obowiązującego w Wydziale systemu automatycznej dekretacji określonego w SOWKW (System Obsługi Wydziałów Ksiąg Wieczystych) według równomiernego obciążenia z warunkami przy uwzględnieniu zasad określonych w § 59 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Wnioski dekretowane są według liczby wniosków zadekretowanych na poszczególnych orzekających tak, aby zachować zapisane w parametrach równe proporcje obciążenia na każdego referendarza. Wniosek może być zadekretowany na innego orzekającego, jeżeli w jego referacie znajduje się księga wieczysta z dekretowanego wniosku. Wnioski do jednego pisma dekretowane są na tego samego orzekającego posiadającego daną księgę wieczystą w referacie. W parametrach użytkownika zaznaczona jest możliwość dekretowania ręcznego na orzekającego, wniosków DzKw, dekretowana jest ona niezależnie od dekretacji automatycznej. Wnioski zadekretowane automatycznie mogą być przedekretowane ręcznie na osoby, dla których zaznaczono możliwość dekretowania ręcznego.

Informacje dodatkowe: ----

Sędziowie/Asesorzy orzekający w I Wydziale Cywilnym rozpoznają skargi na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych: SSR Magdalena Klimek, SSR Władysław Stala, SSR Małgorzata Rębisz-Mędryk, SSR Jarosław Janora, SSR Agata Ludera – Ruszel


II. Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych

Lp.

Rodzaje spraw

Liczba dyżurnych i pełniących zastępstwa

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sadowi i referendarze sądowi

1

cywilne w I Wydziale Cywilnym

2 zastępców

Sędziowie I Wydziału Cywilnego i IV Wydziału Pracy

2

karne i wykroczeniowe w II Wydziale Karnym

1 dyżurny

2 zastępców 

Sędziowie II Wydziału Karnego oraz SSR Agata Ludera-Ruszel 

3

rodzinne i nieletnich
 w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

1 dyżurny/zastępca

Sędziowie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

4

pracownicze w IV Wydziale Pracy

2 zastępców

Sędziowie I Wydziału Cywilnego i IV Wydziału Pracy

5

Wieczystoksięgowe w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

2 zastępców

Referendarze w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-12-22 09:43
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2023-09-20 08:52
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 826