III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu Grzegorz Król

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Sypek - Augustyn


Kierownik Sekretariatu – Renata Mieszkowicz


Dane kontaktowe:

Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:

Kierownik Sekretariatu:  

      tel. 17 582 04 00 wew. 404
      fax 17 582 80 08

   Godziny urzędowania:
      poniedziałek  8:00 - 16:00
      wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Obsługę stron zapewnia Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 1 tel. 17 582 04 01


III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości sądu:

I. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, między innymi o:

 • ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • o orzeczenie przysposobienia, rozwiązanie przysposobienia,
 • alimenty, nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
 • przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami ( ustalenie miejsca pobytu małoletniego, kontaktów z małoletnim, zezwolenie na wydanie paszportu)
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • ustanowienie kurateli i opieki nad małoletnimi,
 • ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej, niepełnosprawnej,
 • ustanowienie opieki nad osobą pełnoletnią,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,

II. dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,

III. dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,

 

IV. sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( umieszczenie osoby chorej psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym, umieszczenie w domu pomocy społecznej),

V. należące do sądu opiekuńczego na podstawie szczególnych ustaw.

W sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o ubezwłasnowolnienie właściwy jest Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:41
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-10-05 10:22
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 22 325