III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału – SSR Grzegorz Król Zastępca Przewodniczącego Wydziału – SSR Katarzyna Sypek - Augustyn Kierownik Sekretariatu – Renata Mieszkowicz    Dane kontaktowe: Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: pok. nr 7   Kierownik Sekretariatu:         tel. 17 – 582-04-00 wew. 404       fax 17 – 582-04-53      e-mail: rodzinny@mielec.sr.gov.pl   Godziny urzędowania:       poniedziałek  8:00 - 18:00       wtorek - piątek 7:30 - 15:30 W Wydziale orzeka 3 sędziów: 1. SSR Grzegorz Kól 2. SSR Katarzyna Sypek-Augustyn 3. wakat Obsługę stron zapewnia Punkt Obsługi Interesantów pok. nr 10 tel. 17 – 582-04-01  
III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości sądu: I. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, między innymi o:
 • ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • o orzeczenie przysposobienia, rozwiązanie przysposobienia,
 • alimenty, nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
 • przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami ( ustalenie miejsca pobytu małoletniego, kontaktów z małoletnim, zezwolenie na wydanie paszportu)
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • ustanowienie kurateli i opieki nad małoletnimi,
 • ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej, niepełnosprawnej,
 • ustanowienie opieki nad osobą pełnoletnią,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
II. dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, III. dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,   IV. sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( umieszczenie osoby chorej psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym, umieszczenie w domu pomocy społecznej), V. należące do sądu opiekuńczego na podstawie szczególnych ustaw. W sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o ubezwłasnowolnienie właściwy jest Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:41
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2020-04-02 10:39
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 17 749