Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Mielcu

Beata Pelc 


gabinet pokój nr 105 A

Dane kontaktowe:
tel. 17 582 04 16
fax 17 582 80 08
e- mail: dyrektor@mielec.sr.gov.pl


Zakres kompetencji

Dyrektor Sądu:

1) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. zapewnia odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz majątkowe funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 Ustawy (zadania w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywania innych zadań
z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw).

2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,

3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,

4) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,

5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:30
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-08-30 14:38
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 10 550