Zaproszenie do udziału w zamówieniu publicznym na usługę sprzątania

Wynik przetargu

Znak sprawy: F- 251-2512-7/19

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty na

„Kompleksową usługę sprzątania

i utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach oraz usługi sprzątania i odśnieżania na terenie posesji

Sądu Rejonowego w Mielcu i przyległych chodnikach”

 

 

Sąd Rejonowy w Mielcu uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu złożonych zostało 9 prawidłowych ofert.

 W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowo złożonych ofert
do realizacji zadania wybrano firmę, która złożyła ofertę  najkorzystniejszą tj.:

P.W. „KARABELA” Sp. z o. o. ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

 

Zaoferowana cena brutto usługi : 163 338, 72 zł

w/w Wykonawca uzyskał 100 punktów

 

Załączniki do przetargu

Pełny tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Załącznik do przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-11-20 Justyna Maroń zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 Wyjaśnienia Zamawiającego

2019-11-13 Sylwia Jaworek Wcisło Wyjaśnienia Zamawiającego z 13.11..pdf

Wyjaśnienia Zamawiającego

2019-11-07 Sylwia Jaworek Wcisło Wyjaśnienia Zamawiającego.pdf

Wzór umowy - zał. nr 6 do zaproszenia - pdf

2019-10-30 Justyna Maroń Umowa - zał. nr 6 do zaproszenia.pdf

Wykaz wykonanych/wykonywanych usług - zał. nr 5 do zaproszenia - edytowalny

2019-10-30 Justyna Maroń Załącznik nr 5 do zaproszenia- wykaz wykonywanych usług.docx

Wykaz osób - załącznik nr 4 do zaproszenia - edytowalny

2019-10-30 Justyna Maroń Załącznik nr 4 do zaproszenia- wykaz osób.docx

Formularz cenowy - zał. nr 3 do zaproszenia - edytowalny

2019-10-30 Justyna Maroń Załącznik nr 3 do zaproszenia- formularz cenowy.xls

Formularz ofertowy - zał. nr 2 do zaproszenia - edytowalny

2019-10-30 Justyna Maroń Załącznik nr 2 do zaproszenia- formularz ofertowy.doc

Zaproszenie wraz z załącznikami - pdf

2019-10-30 Justyna Maroń Zaproszenie wraz z załącznikami.pdf
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2019-10-30 12:09
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2020-01-07 09:42
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 368