Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Mielcu, jako jednostka budżetowa działa na podstawie:

  • Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U.1997.78.483);
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 217 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.2014.1407);
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2514 z późn. zm.);
  • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2019r. poz. 138 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią § 3 pkt 37 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.2014.1407) "Ustala się siedziby i obszary właściwości sądów rejonowych ... w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

Sąd Rejonowy w Mielcu
1. dla miasta Mielec
oraz gmin:
2. Borowa
3. Czermin
4. Gawłuszowice
5. Mielec
6. Przecław
7. Radomyśl Wielki
8. Tuszów Narodowy
9. Wadowice Górne

  • Zgodnie z treścią zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.2012.95) zmienionego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS.2015.149) - tworzy się wydziały w następujących sądach rejonowych: - w Sądzie Rejonowym w Mielcu:

   I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

–   II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

–   III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z obszaru właściwości tego Sądu,

–   IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kolbuszowej i Mielcu,

–   V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-09-26 20:17
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-12-20 08:56
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 051