Ogłoszenie w sprawie I Ns 670/19

Sygn. akt I Ns 670/19 Mielec, dnia 12 listopada 2020r.

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Mielcu I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 670/19 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Śliwa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz Zofii Śliwa i Józefa Śliwa własności nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne położone w Rydzowie, gminie Mielec, powiecie mieleckim, województwie podkarpackim – o numerach: - 443/3, 456/2 i 456/3 objętych wykazem hipotecznym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Mielcu Lwh 129 gmina katastralna Rydzów, gdzie wpisane jest prawo własności na rzecz: Julii Wójcik, Karoliny Wójcik, Marianny Wójcik, Jadwigi Wójcik, Jana Wójcik, Zofii Wójcik i Weroniki Wójcik; - 442/3 objętej wykazem hipotecznym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Mielcu Lwh 191 gmina katastralna Rydzów, gdzie jako właściciel wpisana jest Jadwiga Wójcik, córka Stanisława; - 440/4 i 440/9 objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu nr TB1M/00003041/5, gdzie w dziale II  jako współwłaściciele wpisani są Zofia Śliwa i Weronika Śliwa. Sąd wzywa, aby wszyscy zainteresowani, w tym spadkobiercy wyżej wymienionych osób, w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji tego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione. Asesor sądowy Sądu Rejonowego w Mielcu Jarosław Janora

 

Załącznik Rozmiar
Treść ogłoszenia w pliku pdf 50.31 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-11-13 14:04
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2020-11-13 14:08
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 188