Ogłoszenie w sprawie I Ns 489/20

Mielec, dnia 17 grudnia 2020r.

Sygn. akt I Ns 489/20

 

Ogłoszenie

 

W Sądzie Rejonowym w Mielcu Wydział I Cywilny w sprawie  z wniosku Bogusława Kokoszka z udziałem: Krystyny Kokoszka o sporządzenie spisu inwentarza po Wojciechu Karolu Kokoszka, w dniu 14 grudnia 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Wojciechu Karolu Kokoszka (PESEL 97070609497), synu Bogusława i Krystyny, zmarłym 7 września 2020 r. w Mielcu i tam ostatnio na stałe przebywającym pod adresem: ul. Dworcowa 6/18, 39-300 Mielec.

Uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Asesor sądowy

Sądu Rejonowego w Mielcu

Jarosław Janora

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-12-17 13:27
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2020-12-17 13:29
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 61