Ogłoszenie w sprawie I Ns 431/19

Sygn. akt I Ns 431/19                                                        Mielec, dnia 1 grudnia 2020r.

 

Ogłoszenie

 

Przed Sądem Rejonowym w Mielcu I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 431/19 toczy się postępowanie z wniosku Władysławy Kmieć o nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Żarówce, Gminie Radomyśl Wielki, powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 1776/1 (grunty orne), 1209, 1210 (lasy), 1278 i 1794 (grunty orne i pastwiska trwałe), które to nieruchomości nie posiadają założonej księgi wieczystej, a w rejestrze ewidencji gruntów, jako współwłaściciele działki nr 1776/1 ujawnieni są Weronika Cichoń i Władysława Kmieć; Władysław Puła, jako posiadacz samoistny działki nr 1209; Weronika Cichoń – jako posiadacz samoistny, zaś Piotr Janiec, jako użytkownik działek o numerach: 1210, 1278 i 1794. 

Sąd wzywa, aby wszyscy zainteresowani, w tym spadkobiercy Weroniki Cichoń, c. Feliksa i Bronisławy oraz Stanisława Janiec, s. Piotra i Rozalii w ciągu trzech miesięcy od daty wydania ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione

Sędzia Sądu Rejonowego  Mariusz Kobylarz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-12-02 13:35
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2020-12-02 13:38
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 170