Ogłoszenie w sprawie I Ns 299/20

Sąd Rejonowy w Mielcu I Wydział Cywilny ul. Kościuszki 15 39-300 Mielec tel.017 5820401

Sygn.akt I Ns 299/20                     

Mielec, 22 grudnia 2020r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Mielcu Wydziale I Cywilnym w dniu 25 września 2020 roku wydane zostało postanowienie (sygnatura akt I Ns 299/20) w sprawie z wniosku Teresy Koniecznej o zarządzeniu sporządzenia spisu inwentarza po Henryce Cecylii Tkaczyk (PESEL 24072508424),  nazwisko rodowe Goraj, córce Franciszka i Ludwiki, zmarłej  dnia  17 marca 2020 roku  w Mielcu, posiadającej ostatnio zwykłe miejsce pobytu w Mielcu. Z wydanym postanowieniem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą w sporządzaniu tego spisu uczestniczyć, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                          Sędzia Sądu Rejonowego w Mielcu                                 Agnieszka Pszeniczna

 

Załącznik Rozmiar
Skan ogłoszenia w sprawie I Ns 299/20 49.68 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-12-22 14:51
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2020-12-22 14:57
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 134