Ogłoszenie w sprawie I Ns 29/19

Sygn. akt I Ns 29/19 Mielec, dnia 26 października 

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Mielcu I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 29/19 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracji sp. z o.o. z siedzibą  w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Jędrzejowskim synu Stanisława i Władysławy z d. Rzeszutek, zmarłym 18 września 2016 r. w Mielcu i ostatnio tam na stałe przebywającym. Sąd wzywa, aby wszyscy zainteresowani spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od daty wydania ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, a sąd stwierdzi nabycie spadku, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Asesor Sądowy Sądu Rejonowego w Mielcu

Jarosław Janora                                                                      

                                                     

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-11-03 18:35
Wytworzył: Michał Michna
Publikacja w dniu: 2020-11-03 19:25
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 150