Ogłoszenie w sprawie I N 313/20

Sygn. akt I N 313/20

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Mielcu Wydziale I Cywilnym w dniu 2 października 2020 r. złożony został wykaz inwentarza spadku po Zbigniewie Marianie Gorzko s. Eugeniusza i Marii (PESEL: 55112108199), zmarłym 27 września 2017 r. w Mielcu, posiadającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Mielcu. Wykaz inwentarza złożyła Wanda Sito.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego w Mielcu

Mariusz Kobylarz

Załącznik Rozmiar
skan ogłoszenia I N 313/20 34.16 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-12-31 08:48
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2022-01-19 14:06
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 673