Ogłoszenie sądowe w sprawie sygn. akt I Ns 674/22

Mielec, dnia 10 stycznia 2023r

Sygn. akt I Ns 674/22                                                                  .

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Mielcu Wydziale I Cywilnym w dniu 16 grudnia 2022 roku wydane zostało postanowienie (sygnatura akt I Ns 674/22) w sprawie z wniosku Joanny Małodzińskiej o sporządzenie spisu inwentarza po Zygmuncie Stanisławie Małodzińskim (PESEL: 48043007253), synu Wacława i Gerardy, zmarłego dnia 8 września 2022r. w Mielcu, posiadającego ostatnio zwykle miejsce pobytu w Mielcu.

Z wydanym postanowieniem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą w sporządzaniu tego spisu uczestniczyć, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego w Mielcu Małgorzata Rębisz-Mędryk

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-01-11 15:14
Wytworzył: Sylwia Matera
Publikacja w dniu: 2023-01-11 15:24
Opublikował: Sylwia Matera
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 117