Ogłoszenie sądowe w sprawie sygn. akt I Ns 657/22

Sygn. akt I Ns 657/22                                              

Mielec, dnia 1 marca 2023 r.

O g ł o s z e n i e

Przed Sądem Rejonowym w Mielcu I Wydział Cywilny w sprawie
o sygn. akt I Ns 657/22 toczy się postępowanie z wniosku Anny Galas o stwierdzenie na rzecz Józefa Jastrzębskiego i Weroniki Jastrzębskiej nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 554 położoną w Borkach Nizińskich, gminie Tuszów Narodowy, nieposiadającej założonej księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów, stanowiącej według ewidencji gruntów własność Edwarda Jastrzębskiego syna Józefa i Weroniki.

Sąd wzywa, aby wszyscy zainteresowani w ciągu trzech miesięcy licząc od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego w Mielcu Jarosław Janora

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-03-01 14:53
Wytworzył: Sylwia Matera
Publikacja w dniu: 2023-03-01 14:56
Opublikował: Sylwia Matera
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 110