Ogłoszenie sądowe w sprawie sygn. akt I Ns 627/21

Mielec, dnia 5 stycznia 2023r

Sygn. akt I Ns 627/21                                                                  .

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Mielcu Wydziale I Cywilnym w dniu 3 października 2022 roku wydane zostało postanowienie (sygnatura akt I Ns 627/21 w sprawie z wniosku Marty Naprawy o zarządzeniu sporządzenia spisu inwentarza po Wiesławie Naprawie (PESEL 67060708853), synu Józefa i Marii, zmarłym dnia 24 stycznia 2018 r. w Rzędzianowicach, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzędzianowicach 289.

Z wydanym postanowieniem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą w sporządzaniu tego spisu uczestniczyć, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego w Mielcu Agnieszka Pszeniczna

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-01-09 16:41
Wytworzył: Sylwia Matera
Publikacja w dniu: 2023-01-09 16:42
Opublikował: Sylwia Matera
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 108