Ogłoszenie sądowe w sprawie sygn. akt I Ns 443/22

Mielec, dnia 2 marca 2023r.

Sygn. akt I Ns 443/22

O g ł o s z e n i e

W Sądzie Rejonowym w Mielcu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 443/22 toczy się sprawa z wniosku Andrzeja Fronc o stwierdzenie nabycia przez Jana Fronc i Janinę Fronc zd. Gruszecka w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej własności nieruchomości położonej w Woli Mieleckiej, składającej się z działki nr 795, o pow. 1,1672 ha, powstałej z pgr 778/3, 775, 774 wpisanych w Lwh 91 zaginione i pgr 778/2 wpisanych w Lwh 92 zaginione - w drodze uwłaszczenia.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się i wykazania swoich praw w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia.

Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Rębisz - Mędryk

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-03-06 15:37
Wytworzył: Sylwia Matera
Publikacja w dniu: 2023-03-06 15:38
Opublikował: Sylwia Matera
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 87