OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Sądu Rejonowego w Mielcu”

Wynik przetargu

Komisja do przeprowadzenia postępowania w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych powołana zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 01 października 2020 roku Nr 2/20 oraz zarządzeniem z dnia 12.10.2020 roku Nr 4/2020 w dniu 29 października 2020 roku o godz. 14.00 zakończyła badanie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.   

Stosownie do treści art. 92 ust. 1 w z w. z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Soter Sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 29A, 36-100 Kolbuszowa
Zaoferowana cena brutto usługi: 466 023,53 zł  

W/w Wykonawca uzyskał 100 punktów. 
 

Informacja o udzielaniu zamówienia publicznego.

Załączniki do przetargu

Pełny tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Załącznik do przetargu

Informacja o udzielaniu zamówienia publicznego

2020-12-02 Justyna Maroń Informacja o udzielaniu zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-10-29 Michał Michna Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Skan z podpisem

Wyjaśnienia Zamawiajacego z dnia 26.10.2020

2020-10-26 Michał Michna Wyjaśnienia Zamawiajacego z dnia 26.10.2020
Wyjaśnienia Zamawiajacego z dnia 26.10.2020 - Skan z podpisem

Wyjaśnienia Zamawiajacego z dnia 23.10.2020

2020-10-23 Michał Michna Wyjaśnienia Zamawiajacego z dnia 23.10.2020
Wyjaśnienia Zamawiajacego z dnia 23.10.2020 - Skan z podpisem

Wyjaśnienia Zamawiającego do zapytań kierowanych przez Oferentów - Uzupełnienie

2020-10-19 Michał Michna Wyjaśnienia Zamawiającego do zapytań kierowanych przez Oferentów - Uzupełnienie
Wyjaśnienia Zamawiającego do zapytań kierowanych przez Oferentów - Uzupełnienie - Skan z podpisem

Wyjaśnienia Zamawiającego do zapytań kierowanych przez Oferentów
 

2020-10-16 Michał Michna Wyjaśnienia Zamawiającego do zapytań kierowanych przez Oferentów
Wyjaśnienia Zamawiającego do zapytań kierowanych przez Oferentów - Skan z podpisem

OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Sądu Rejonowego w Mielcu” w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. Znak postępowania: F – 251-253-2/20

2020-10-13 Justyna Maroń skan ogłoszenia z odręcznym podpisem Dyrektora Sądu
zał. nr 1 do Ogłoszenia Skan formularza ofertowego
zał. nr 2 do Ogłoszenia - wykaz wykonywanych usług
zał. nr 3 do Ogłoszenia - wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy
zał. nr 4 do Ogłoszenia skan wzoru umowy
edytowalna wersja zał. nr1 formularz ofertowy
edytowalna wersja zał. nr 2 wykaz wykonanych usług
edytowlana wersja zał. nr 3 wykaz osób
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-10-13 11:36
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2021-05-06 11:58
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 577