Zmiana kwoty bazowej dla biegłych sądowych.

W związku ze zmianą ustawy – Kodeks postępowania karnego art. 618f § 3 otrzymuje brzmienie:

,,Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.”

Po wprowadzeniu zmian w Ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych art. 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.”

Kwotę bazową dla biegłych określa Art. 13 ust. 2a) ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012r. o następującym brzmieniu:

,,Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707) ustala się kwoty bazowe dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1.766,46 zł.”

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-11-14 10:51
Wytworzył: Michał Michna
Publikacja w dniu: 2012-11-14 11:37
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 072