Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu

A – 11 – 111 –1/21
Mielec, dnia 12 stycznia 2022 roku

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu

Stosownie do treści § 12 ust. 2 i 3 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu Komisja Konkursowa wskazała Pana Łukasza Kopacz, jako kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku.  

 

lp Imię i nazwisko uczestnika Łączna suma punktów uzyskanych w Konkursie Ilość uzyskanych pkt - test (II etap) Ilość uzyskanych pkt - praca pisemna (II etap) III etap
1 Łukasz Kopacz 41 25 7 9

Nadto informuję, iż Komisja Konkursowa sporządziła listę rezerwową:  

lp Imię i nazwisko uczestnika Łączna suma punktów uzyskanych w Konkursie Ilość uzyskanych pkt - test (II etap) Ilość uzyskanych pkt - praca pisemna (II etap) III etap
1 Aleksandra Kamińska 40 25 7 8
2 Agnieszka Kostępska 40 25 6 9

 

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu

Ewa Król

 

 

Załącznik Rozmiar
skan informacji 63.93 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-01-12 09:21
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2022-01-12 09:34
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 377