Procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu oraz osób przebywających w budynku Sądu w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

A-013-0130-15/22

Mielec, dnia 28 marca 2022 roku

Zarządzenia Nr 15/22 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 31/20 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu oraz osób przebywających w budynku Sądu w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Na podstawie art. 54 § 2, art. 22 § 1, art. 9a § 1, art. 31a § 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 j.t. ze zm.) w zw.
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2022.679) z dniem 28 marca 2022 roku uchylamy zarządzenie Nr 31/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu oraz osób przebywających w budynku Sądu w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wraz z aneksami 1-4.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-09-23 11:57
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2022-03-28 16:30
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 926