Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Justyna Maroń


Dane kontaktowe:

Oddział Administracyjny:

tel. 17 582 04 74
fax 17 582 80 08
e- mail: administracja@mielec.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:
     poniedziałek  8:00 - 16:00
     wtorek - piątek 7:30 - 15:30

W ramach Oddziału Administracyjnego działają:

Biuro Obsługi Interesantów

Czytelnia akt

Biuro podawcze

Administrator Systemu Informatycznego

Archiwum zakładowe


 Oddział administracyjny podlega:

1) prezesowi sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, a także w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad orzecznikami, asystentami sędziów oraz kuratorami sądowymi, a także w zakresie innych spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji dyrektora sądu;

2) dyrektorowi sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych, a także w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad pracownikami sądu, z wyłączeniem orzeczników, asystentów sędziów oraz kuratorów sądowych.

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Mielcu

należy w szczególności:

 • prowadzenie sekretariatu Prezesa Sądu;
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Sądu, z wyłączeniem pracowników dla których sprawy kadrowe prowadzi Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu,
 • terminowe zgłaszanie pracowników i  ich członków rodzin oraz wprowadzenie zmian i wyrejestrowywanie w systemie ubezpieczeń społecznych w programie Płatnik;
 • prowadzenie spraw związanych z ławnikami, kuratorami społecznymi,;
 • nadzór nad działalnością Biura Podawczego, Punktu Obsługi Interesanta i Czytelni Akt;
 • prowadzenie biblioteki sądowej i ewidencji depozytów,
 • prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
 • prowadzenie spraw związanych z obrotem prawnym z zagranicą;
 • nadzór nad Archiwum Zakładowym;
 • prowadzenie spraw organizacyjnych Sądu, usprawnień techniki pracy sekretariatów,
 • dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Sądu,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości, jak również sprawozdań dla potrzeb GUS oraz innych sprawozdań statystycznych zleconych przez jednostki nadrzędne;
 • prowadzenie spraw obronnych i Kancelarii Tajnej .

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:45
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-02-23 12:42
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 9 150