Obwieszczenie w sprawie sygn. akt GKm 59/19

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

mgr Adam Frankiewicz

Kancelaria Komornicza nr II w Mielcu, 39-300 Mielec, ul.  Sienkiewicza 1

tel. 17 581 46 84, www.komornikzmielec.pl, e-mail: mielec.frankiewicz@komornik.pl

konto: Bank BNP Paribas S.A.  79 1600 1462 1814 3602 2000 0001

 

Mielec, dnia 24.02.2023

sygn. akt  GKm 59/19

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Adam Frankiewicz podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13.00 w dniu 13.04.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Staffa 7/51, 39-300 Mielec, dla którego Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00036342/5.
Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 51 położonego w Mielcu przy ulicy Staffa 7. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,250m2 położony jest na I piętrze w budynku IV-ro kondygnacyjnym, oddanym do użytku w 1962 roku. Budynek położony jest na działce nr 1558/2. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni jasnej, łazienki z wc oraz przedpokoju. Stolarka okienna – okna PCVw dobrym stanie technicznym. Podłogi: w pokojach, w przedpokoju i w kuchni panele, w łazience terakota. Stan techniczny podłóg ocenia się jako dobry. Drzwi wewnętrzne płytowe w średnim stanie technicznym. Drzwi wejściowe płytowe w dobrym stanie technicznym Armatura w łazience charakteryzuje się dobrym stanem technicznym. W łazience na ścianach glazura ścienna. Lokal posiada balkon.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 20.04.2023 o godzinie: 13.00.

Suma oszacowania wynosi 260 335,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 195 251,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 033,50 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 79 1600 1462 1814 3602 2000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Adam Frankiewicz

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-02-28 15:46
Wytworzył: Sylwia Matera
Publikacja w dniu: 2023-02-28 15:49
Opublikował: Sylwia Matera
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 720