Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Mielcu – na stanowisko inspektor

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Mielcu – na stanowisko inspektor

 

W wyniku przeprowadzonego pierwszego etapu Konkursu A – 11 – 111 – 3/23 na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2023 roku Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Mielcu – na stanowisko inspektor, a mianowicie:

 

 1. Aleksandra Baran
 2. Andrzej Mrozik
 3. Małgorzata Pezda

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 roku godz. 09.00 sala konferencyjna Sądu Rejonowego w Mielcu, ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec – II piętro budynku głównego pok. 210.

 

Kandydaci zobowiązani są do zgłoszenia się w Sądzie w/w terminie z dokumentem tożsamości.

 

Etap dugi konkursu składać będzie się ze sprawdzianu mającego na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu organizacji sądownictwa powszechnego, finansów i rachunkowości, gospodarki materiałowej oraz klasyfikacji środków trwałych – znajomość (w stopniu podstawowym) takich aktów prawnych jak:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 – j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2022.2514 t.j. ze zm.),
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 19 czerwca 2019 roku
  w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U.MS.2019.138 ze zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j.),
 • ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U.2016/1864 ze zm.),

a także sprawdzianu umiejętności w zakresie obsługi i konfiguracji sprzętu informatycznego (np. instalacja systemu operacyjnego, podłączanie i konfigurowanie komputerów i urządzeń peryferyjnych).

     

Przewodniczący

Komisji Konkursowej

Izabela Kilian

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-04-13 15:35
Wytworzył: Sylwia Jaworek Wcisło
Publikacja w dniu: 2023-04-24 15:42
Opublikował: Sylwia Jaworek Wcisło
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 184