Konkurs na stanowisko asystenta sądowego

Stanowisko pracy
asystent sędziego
Wynik rekrutacji

A – 11 – 111 –16/18

                                                             Mielec, dnia 7 grudnia 2018 roku

 

 

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu

 

Stosownie do treści § 12 ust. 2 i 3 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu Komisja Konkursowa wskazała Panią Annę Micek, jako kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku. 

 

 

lp

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Łączna suma punktów uzyskanych w Konkursie

ilość uzyskanych punktów

II etap

III etap

 

test

praca pisemna

1

Anna Micek

36

25

4

7

 

 

Nadto informuję, iż Komisja Konkursowa nie sporządziła listy rezerwowej.  

                                                                                                                         Wiceprezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                                        w Mielcu

                                                                                                                                 SSR Mariusz Kobylarz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-11-07 11:41
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2018-12-18 14:33
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 312