Konkurs na asystenta sędziego

Stanowisko pracy
asystent sędziego
Wynik rekrutacji

A – 11 – 111 –2/19

                                                             Mielec, dnia 20 sierpnia 2019 roku

 

 

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu

 

Stosownie do treści § 12 ust. 2 i 3 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu Komisja Konkursowa wskazała Panią Klaudię Czub, jako kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku. 

 

 

lp

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Łączna suma punktów uzyskanych w Konkursie

ilość uzyskanych punktów

II etap

III etap

 

test

praca pisemna

1

Klaudia Czub

47

34

6

7

 

 

Nadto informuję, iż Komisja Konkursowa nie sporządziła listy rezerwowej.  

Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie.pdf 303.69 KB
Wyniki III Etapu konkursu.pdf 47.23 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2019-06-26 08:33
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2020-10-20 09:07
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 128