II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału – SSR Ewa Król Zastępca Przewodniczącego Wydziału – SSR Marian Rżany Kierownik Sekretariatu – Małgorzata Getinger  Zastępca Kierownika Sekretariatu – Maria Kania   Dane kontaktowe:   Sekretariat II Wydziału Karnego: pok. nr 106       Kierownik Sekretariatu:       tel. 17 – 582-04-00 wew. 418       fax 17 – 582-04-52       e-mail: karny@mielec.sr.gov.pl   Godziny urzędowania:       poniedziałek  8:00 - 18:00       wtorek - piątek 7:30 - 15:30   Obsługę stron zapewnia Punkt Obsługi Interesantów pok. nr 10 tel. 17 – 582-04-01   W II Wydziale Karnym orzeka 5 Sędziów: 1. SSR Marian Rżany 2. SSR Ewa Król 3. SSR Elżbieta Opałacz 4. SSR Tomasz Turbak 5. SSR Lucyna Fiołek  

W II Wydziale Karnym rozpatrywane są sprawy z zakresu prawa karnego o:

 • przestępstwa (za wyjątkiem spraw o zbrodnie określone w kodeksie karnym lub ustawach szczególnych oraz sprawy o występki przekazane do właściwości sądu okręgowego)- rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym, uproszczonym, przyśpieszonym, w sprawach z oskarżenia prywatnego;
 • wykroczenia rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym, przyśpieszonym, mandatowym;
 • przestępstwa skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, uproszczonym,, nakazowym,
 • wykroczenia skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, uproszczonym,  mandatowym, nakazowym.

Przedmiotem orzekania II Wydziału Karnego jest również wykonanie orzeczeń zapadłych w postępowaniu karnym, w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w zakresie windykacji należności sądowych w postępowaniu karnym i cywilnym, w szczególności wniosków o:

 • zatarcie skazania;
 • zamianę kary orzeczonej na jej formę zastępczą;
 • odroczenie wykonania kary;
 • zarządzenie wykonania kary;
 • rozłożenie grzywny na raty oraz jej umorzenie lub odroczenie ściągnięcia;
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary;
 • zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności, środka karnego;
 • zwolnienie dozoru kuratora i oddanie pod dozór kuratora.

Nadto II Wydział Karny zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o :

 • wydanie wyroku łącznego;
 • ułaskawienie;
 • wykonywanie czynności w drodze pomocy prawnej;
 • ustanowienie obrońcy, pełnomocnika z urzędu;
 • zatrzymanie prawa jazdy.

i spraw z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym, w tym między innymi:

 • zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania w toku śledztwa;
 • zażaleń na zatrzymanie osoby;
 • zażaleń na odmowę wszczęcia śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego;
 • wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji;
 • nadania klauzuli wykonalności na postanowieniu prokuratura o zabezpieczeniu majątkowym

oraz innymi sprawami przekazanymi do właściwości miejscowej i rzeczowej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Mielcu.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:35
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2020-03-12 11:58
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 25 552