Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Sąd Rejonowy w Mielcu bierze udział w projekcie pn.: „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami”, realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (nr decyzji POWR.02.17.00-00-0002/20-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Termin realizacji projektu: listopad 2023 r.

Przewidywany koszt realizacji projektu: 35 mln zł

W tym ze środków europejskich w kwocie 29 496 023,63 zł.

Cel projektu: Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej do sądów oraz podniesienie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy związanej z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

W ramach Projektu Pracownicy Sądu Rejonowego w Mielcu przeszkoleni zostali w zakresie wiedzy związanej ze szczególnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami oraz kontaktu i komunikacji w tym zakresie. 

Nadto Sąd doposażony został w następujące przedmioty ułatwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami:

 1. Pętlę indukcyjną przenośną - 2 sztuki;
 2. Pętlę indukcyjną konferencyjną - 1 sztuka;
 3. Lupę elektroniczną - 2 sztuki; 
 4. Powiększalnik stacjonarny - 1 sztuka;
 5. Zestaw biurkowy z regulowanym krzesłem - 2 sztuki;
 6. Zestaw biurkowy z regulowanym stołem - 2 sztuki;
 7. Krzesło ewakuacyjne - 2 sztuki.

W ramach likwidacji barier architektonicznych zostaną wykonane następujące prace:

 1. Zmiana nawierzchni na korytarzach, gdzie występuje zjawisko lśnienia;
 2. Dostosowanie toalety (cztery pomieszczenia) dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 3. Oznaczenie krawędzi schodów wewnętrznych i zewnętrznych pasami kontrastującymi;
 4. Montaż platformy przyschodowej w budynku głównym.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-04-05 10:11
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2023-04-27 13:24
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 137