Dni wolne od pracy dla Sądu Rejonowego w Mielcu w roku 2023

A – 013 – 0130 – 6/23
Mielec, dnia 10 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Nr 6/23 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu w sprawie ustalenia czasu pracy dla Sądu Rejonowego w Mielcu w 2023 roku

Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i art .31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 t.j.), § 39 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2022.2514 t.j.), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 t.j.), zarządzamy co następuje:

§ 1

1. Dzień 2 maja 2023 r. (wtorek) ustalamy dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznaczamy dzień 13 maja 2023 r. (sobota) dniem pracy.

2. Dzień 9 czerwca 2023 r. (piątek) ustalamy dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznaczamy dzień 17 czerwca 2023 r. (sobota) dniem pracy.

3. Dzień 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) ustalamy dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznaczamy dzień 26 sierpnia 2023 r. (sobota) dniem pracy.

4. Dzień 10 listopada 2023 r. (piątek) ustalamy dniem wolnym od pracy za święto11 listopada 2023 r. (sobota) przypadające w innym dniu niż niedziela.

§ 2

W dniach: 13 maja 2023 r., 17 czerwca 2023 r., 26 sierpnia 2023 r. ustala się godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Mielcu od 7.30 do 15.30, które są też godzinami przyjęć interesantów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń i w strefie obsługi interesanta Sądu Rejonowego w Mielcu.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Mielcu Beata Pelc

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu Grzegorz Król

Załącznik Rozmiar
skan zarządzenia nr 6/2023 56.76 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-01-12 10:24
Wytworzył: Sylwia Matera
Publikacja w dniu: 2023-01-12 10:32
Opublikował: Sylwia Matera
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 134